Přihláška
Po přihlášení prosím pošlete účastnický poplatek:
Číslo účtu: 2300653459/2010
Částka: 1000 Kč
Variabilní symbol: telefonní číslo kapitána
Zpráva pro příjemce: jméno družstva